Huya tikurukure nezverudo mudiwa
Pfungwa, stlouislove
mekuverengera,
mabhuku acho,
nzvimbo yacho,
OUAG, Rochester, U.S.A.
Netsa Art Village, Addis Ababa,
National Gallery, Harare, Zimbabwe
Joan Flasch, Chicago, U.S.A.
Craft Alliance, St. Louis, U.S.A.
MOCAD, Detroit, MI, U.S.A.
Spencer Museum, Lawrence, KS, U.S.A.
Printed Matter, New York, NY,
iMOCA, Indianapolis, IN, U.S.A.
nzvimbo inotevera,
Mupepanhau,
nekutaurirana.
roseinv
zvaka turikirwa naNyaradzo Chingono.
@ chido 2009
Huya tikurukure nezverudo mudiwa Huya tikurukure nezverudo mudiwa Pfungwa, Pfungwa, Pfungwa, mekuverengera, mekuverengera, mekuverengera, mabhuku acho mabhuku acho, mabhuku acho, nzvimbo yacho, nzvimbo yacho, nzvimbo yacho, OUAG, Rochester, U.S.A. OUAG, Rochester, U.S.A. OUAG, Rochester, U.S.A. Netsa  Art Village, Addis Netsa Art Village, Addis Ababa, Netsa Art Village, Addis Ababa, National Gallery, Harare, Zimbabwe National Gallery, Harare, Zimbabwe National Gallery, Harare, Zimbabwe Joan Flasch, Chicago, U.S.A. Joan Flasch, Chicago, U.S.A. Joan Flasch, Chicago, U.S.A. Craft Alliance, St. Louis, U.S.A. Craft Alliance, St. Louis, U.S.A. Craft Alliance, St. Louis, U.S.A. MOCAD, Detroit, MI, U.S.A. MOCAD, Detroit, MI, U.S.A. MOCAD, Detroit, MI, U.S.A. Spencer Museum, Lawrence, KS, U.S.A. Spencer Museum, Lawrence, KS, U.S. Spencer Museum, Lawrence, KS, U.S.A. Printed Matter, New York, NY. Printed Matter, New York, NY, Printed Matter, New York, NY, iMOCA, Indianapolis, IN, U.S.A. iMOCA, Indianapolis, IN, U.S.A. iMOCA, Indianapolis, IN, U.S.A. nzvimbo inotevera, nzvimbo inotevera, nzvimbo inotevera, Mupepanhau, Mupepanhau, Mupepanhau, nekutaurirana. nekutaurirana. nekutaurirana. @ chido 2009