Ska vi prata kärlek, älskling
En idé,
biblioteket,
Nyheter,
och kontakt.
roseinv
översatt av karolina embring
@ chido 2009

Har du någonsin läst kioskromaner? Upplägget var alltid likadant. En man och en kvinna möts, de hatar varandra, men omständigheterna tvingar dem att leva tillsammans under en tid. Hatet vänds självklart till kärlek och efter en rad förvecklingar och missförstånd inser de tu att de blivit förälskade och så lever de lyckliga i alla sina dagar. I den här konstutställningen tar föremålet för kärleken formen av en bok: olika konstnärers tolkning av "kärlek", förklädd och paketerad till vad som förefaller vara kiosknoveller. Installationen kan gestaltas som ett vanligt bibliotek eller en bokhandel. Rummet har hyllor i vilka de så kallade kioskromanerna står, alla bokryggar med visuellt likartade titlar, tillgängliga för betraktaren. Det finns bekväma soffor och fåtöljer som uppmuntrar besökaren att slå sig ner och läsa och bli en aktiv del av utställningen. Oförmögen att bedöma böckerna utifrån deras omslag får betraktaren söka igenom titlar och författare (konstnärer), välja en bok och ägna sig åt det faktiska innehållet. Installationen kan tolkas på flera sätt. Hela boksamlingen i sig är en metafor för en global kontext: människomassor; sorterade och inställda i hyllor. Men , i det ögonblick man blir involverad, väljer ut en bok och slår upp den, öppnar sig den enskilda människans individuella längtan och visdom. Trots att vi människor är splittrade ideologiskt, ekonomiskt och kulturellt, är vi alla lika inför den så underbara och ändå så förvirrande komplexa och så lätt missförstådda kärleken. 

Ska vi prata kärlek, älskling Ska vi prata kärlek, älskling En idé, En idé, En idé, biblioteket, biblioteket, biblioteket, Nyheter, Nyheter, Nyheter, och kontakt. och kontakt. och kontakt. @ chido 2009